Otázky a odpovědi

Kryolipolýza patří mezi nejmodernější způsoby tvarování postavy. Tato prezentace vznikla na základě Vašich dotazů a měla by Vám objasnit všechna fakta týkající se tohoto šetrného a neinvazivního procesu.

Co Vás tedy čeká. Dozvíte se proč kryolipolýzu podstoupit a jaké očekávat výsledky, jak samotný proces probíhá a co se při tom děje s Vaším tělem, co je třeba od lékaře vědět ještě před samotným zákrokem a mnohem více. Jestliže o kryolipolýze něco nevíte, jsme si jisti, že v následujícím textu najdete správné odpovědi.

Jak kryolipolíza funguje?

Kryolipolýza v zásadě pracuje na velice jednoduchém principu, při kterém jsou tukové buňky pacienta přímo ochlazovány na teploty + 4°C a nižší. Při takto nízkých teplotách totiž v tukových vrstvách dochází ke krystalizaci lipidů a pokud je nízká teplota zaručena po určitou dobu ( na čemž přímo závisí výsledek), dochází k apoptóze, což znamená, že buňka dostane signál ke svému odumření. Více o Apoptóze se můžete dozvědět zde. Obecně platí, že čím vyšší teploty jsou aplikovány, tím musí být čas celého procesu delší. U teploty + 4°C by kryolipolýza měla probíhat minimálně po dobu padesáti minut a déle. Problémem, který se týká především ne příliš kvalitních studií poskytujících často nízké ceny je, že při teplotách pod bodem mrazu nepoužívají ochrannou membránu, což na sebe může navázat různé negativní komplikace. Jestliže tedy v levném studiu podstoupíte toto ošetření, které trvá sotva 30 minut a ani Vám není poskytnuta ochranná membrána, je to poměrně podezřelé. Je tedy lepší neposuzovat vždy jen cenu zákroku, ale také kvalitu, kterou Vám pracovníci mohou zaručitNezapomeňte také na to, že při aplikacích teplot kolem -10 °C by měl být přítomen lékař, který posoudí případná rizika takovéhoto zákroku.
Jak probíhá ošetření?

Ještě před zahájením samotného zákroku je třeba provést jakousi vstupní kontrolu spolu s konzultací, při které terapeut za asistence pacienta vytvoří komplexní soubor, který má za úkol definovat zdravotní stav klienta a samozřejmě jeho očekávání spolu s tím, co si pacient od kryolipolýzy slibuje
Každé z několika sezení pak probíhá tak, že nejprve je na řadě zakreslení cílových oblastí, na které je následně nanesena ochranná membrána a poté aplikátor. Zde je třeba dbát na potřeby a vlastnosti jednotlivých lokalit těla, aby kryolipolýza neprobíhala na partiích, kde to není nutné nebo bezpečné. Je třeba tak vyloučit například bezprostřední blízkost pupíku. Před nasátím tukové vrstvy pak obsluhující perzonál zvolí přiměřený program, dobu mrazícího cyklu a také podtlak, kterým bude disponovat aplikátor. Je třeba přitom dbát ohledy na vlastnosti ošetřované lokality (Hutnost tukové vrstvy, její sílu, rozložení,…). Při správném programu může aplikátor nasát až dva kilogramy tuku najednou. Kdyby byl podtlak nastaven na vysokou hodnotu, mohl by vzniknou bolestivý hematom. Při nízkém podtlaku pak nedochází k dostatečnému nasátí, což není vyloženě špatně, ale mrhá to Vašimi prostředky a časem.
Během cyklu zůstává klient v klidné poloze – většinou v polosedu, je přikryt dekou a podložen hřejivou podložkou, je připojen na měřič tepové frekvence a v případě, že obsluhující personál není na blízku, dostane také tlačítko, kterým může snadno zavolat lékaře. Všechna tato bezpečnostní opatření opravdu plně pokrývají prakticky nepatrná rizika ( platí pro osvědčená studia, která nezanedbávají základní pokyny).
Po dokončení cyklu je ošetřené místo ošetřeno a zahřáto na normální tělesnou teplotu –  klient může odejít do zaměstnání, za přáteli nebo za rodinou tak, jak se mu zlíbí. Není třeba se čemukoliv vyhýbat a není ani třeba upravovat jídelníček a jiné stravovací návyky. Pacienta zkrátka čeká den jako každý jiný.

Jak se kryolipolýza liší od liposukce kavitací a radiofrekencí?

Hlavním rozdílem mezi těmito metodami je míra úbytku tuku a také čas, za který je dosaženo tíženého výsledku. Při bezbolestné liposukci kavitací nebo radiofrekvencí dochází k mnohem menšímu úbytku tukových buněk (u kryolipolýzy dojde k odumření zhruba 25% všech tukových buněk z ošetřené oblasti), který navíc není přímo měřitelný, protože hodně záleží na typu klienta – vše je zkrátka velmi individuální, zatímco kryolypolýza může výsledek prakticky zaručit. Čas, který je třeba pro dosažení vytčeného cíle se také hodně liší. Kryolipolýza je časově náročnější proces a zabere Vám přibližně 8 až 12 týdnů, zatímco proces radiofrekvenční a kavitační liposukce je dokončený zhruba po čtrnácti dnech. Jedná se však o poměrně vážný zásah do metabolismu a ne všem to musí být příjemné. Do krevního oběhu se vyloučí podstatné množství odpadních látek, které zatěžují především játra a také lymfatický systém. Kryolipolýza je mnohem pozvolnější a je to procedura vhodná především pro klienty hledající náhradu za klasickou chirurgickou liposukci. Kevitace a radiofrekcenci pak doporučujeme lidem toužící po změně. Tito pacienti pak často mění svou životosprávu a chtějí rychlou a bezbolestnou změnu, která bude opravdu rychle vidět.

Je kryolipolíza účinná?

Kryolipolýza je poměrně novým zákrokem, ale dá se říct, že se jedná o opravdu moderní a zaručený způsob jak se nadobro a rychle zbavit podkožního tuku. Je tedy otázkou, jestli se dá kryolipolýza srovnávat s klasickou tumescenční liposukcí. Odpověď na tuto otázku najdete o něco níže.

Je kryolipolíza bezpečná?

Poměrně jednoduchá otázka, na kterou však neexistuje tak jednoduchá odpověď. Je třeba se nejdříve porozhlédnout v historii. Technologii, o kterou se kryptolýza opírá, studovali vědci z harvardské univerzity, kteří z počátku zkoušeli své metody na zvířatech. Ve studiích objasnili, že ani po několika týdnech aplikace nedošlo k žádnému poškození jiných než tukových tkání. Svalstvo, orgány a vše ostatní zůstalo naprosto nedotčeno. Využití této studie na sebe nenechalo dlouho čekat a objevil se první stroj určený pro lidi. Jmenoval se Zeltiq a jeho absolutní bezpečnost pro lidi byla naprosto potvrzena FDA (inspekce dokazující bezpečnost pro lidi). Na základě tohoto stroje ještě doteď fungují stroje pracující tady u nás. V Evropě jsou pro ověření bezpečnosti používané takzvané CE certifikáty, které dokazují absolutní nezávadnost a splňující evropské normy (tímto certifikátem musí být samozřejmě označený i Zeltiq ). To je důkaz, že přístroje, díky jimž můžete podstoupit opravdu šetrné a neinvazní tvarování těla jsou absolutně bezpečné. Druhou stránkou věci je pak obsluha, která stroj obsluhuje. Jsou zaznamenány i případy, kdy byla pacientce po odejmutí aplikátoru odtržena vrchní vrstva kůže. Není však možné tím kryolipolýzu odsuzovat, protože za tuto nehodu nenese zodpovědnost nikdo jiný než obsluha a vedení studia. Je více než zřejmé, že nepoužili ochranné membrány, které právě před tímto chrání. Důvod je opět více než zřejmý. Cena jedné ochranné membrány se pohybuje v rozmezí 100-200 Kč s tím, že na každou lokalitu těla by se měla použít membrána nová. Snadno si tak spočítáte, že u studia, které nabízí kriolipolýzu 4 lokalit za necelých šest set korun, asi není něco v pořádku. V našem studiu používáme certifikovaný přístroj Crypolysis 60, jehož obsluha už vážně není nic jednoduchého. Je to především tím, že před samotnou procedurou je nutné opravdu dobře posoudit různá specifika těla, případné zdravotní stav pacienta a jiné parametry. I dále je třeba pracovat podle výrobce, který vydává speciální postupy a nařízení, kterými je třeba se řídit. Obsluha takového stroje je tak sice náročná, ale na druhou stranu je zaručený opravdu perfektní výsledek. Je kryolipolýza srovnatelná s tumenční liposukcí?

Jednoznačnou odpovědí na tuto otázku je ano – klasická liposukce je beze zbytku srovnatelná s kryolipolýzou. Při tumescenční liposukci je odebráno najednou zhruba 50 % tuku a následná rekonvalescence trvá zhruba 8 – 12 týdnů. Během celé této doby navíc  musíte nosit nepříliš pohodlné kompresní prádlo. Kryolipolýza Vás zbaví zhruba padesáti procent tuku po dvou až třech sezeních, které se většinou rozvrství právě do oněch 8-12 týdnů. Co se týče účinnosti a času jsou tedy obě metody prakticky identické. Výhodou kryolipolýzy je však neinvazní postup při zákroku a navíc zde nejsou žádná rizika spojená s narkózou,  analgosedací a narušením podkožního vaziva.

Ja kryolipolíza vhodná pro každého?

Jedná se o informaci, kterou si ne všichni zcela uvědomují – kryolipolýza rozhodně ani zdaleka není určená pro všechny jedince. Existuje celá řada nemocí a tělesných poruch, které mohou terapeutům zabránit v tom, aby tuto metodu aplikovali. Je to samozřejmě kvůli zdravotním rizikům, které by hrozily. Kryolipolýza je vhodná především pro lidi s lokalizovanými tukovými „ polštáři “ a není vhodná pro příliš obézní jedince s vysokým podílem útrobního tuku a další, mezi které patří například lidé se srdečními a cévními poruchami včetně kardiostimulátoru. Zákroku zabraňují ale i onkologická onemocnění, dále také epilepsie, kožní onemocnění, omezená funkce ledvin a pankreatu, onemocnění jater, Raynaudův syndrom, alergie na chlad, hemophilia, problémy s reglací tělesné teploty, RS, kryoglobulinemie, hyperlipidemia, užívání antikoagulantů, hypoproteinémie, samozřejmě infekční, bakteriální, virová a akutní onemocnění, infekce způsobené parazity a také otevřená zranění. S kryolipolýzou se také neslučuje s kýlovým onemocněním.

Může být klient po kryolipolíze nespokojen?

S téměř absolutní jistotou lze říct, že existuje opravdu celý zástup nespokojených klientů, kteří kryolipolýzu podstoupili a konečný výsledek se jim zdál neuspokojivý. Stejně tak lze ale téměř jistě označit viníka, kterými jsou v drtivé většina centra, která za pár stovek nabízejí služby ne zrovna shodující se s doporučenými postupy. Tyto kliniky totiž šetří kde se dá a i když ve svých prezentacích nabízejí chlazení například na – 5 °C , nemusí tomu tak být doopravdy při vlastní proceduře. Ušetří tak totiž hned dvakrát, protože pak navíc nemusí použít poměrně nákladné ochranné membrány. Tyto salony často ochuzují své klienty i o čas, který by u přístroje měli strávit, aby byla kryolipolýza účinná. Pokud bude podkožní tuk ochlazován na + 4 °C pouhých třicet minut, nebude to mít valné účinky, ani kdybyste přišli na desítky sezení. Dalším místem, kde salony mohou ušetřit je přítomnost lékaře, kterého najdete možná na jedné klinice z dvaceti. Je však důležité aby byl doktor přítomný u procedur, kdy se tuková vrstva ochlazuje na více než -10°C. Zklamaný klient tak ze studu o své špatné investici a špatném odhadu neřekne ani přátelům a kruh se uzavře. Jediné kdo to odnese je nespokojený zákazník. Opravdu je lepší spolehnout se na služby profesionálů, kde se nesetkáte s nekorektním jednáním založeném především na rychlém zisku, musíte se však spokojit s tím, že za kvalitu si budete muset připlatit.

Jak je to s informacemi z různých diskuzí o kryolipolíze na internetu?

V tomto ohledu samozřejmě záleží na mém vlastním názoru, ale sami si uvědomte, dali byste na internet pozitivní ohlas na svého kadeřníka, se kterým jste nadmíru spokojení, nebo byste se k nějakému komentáři uchýlili až v případě velké nespokojenosti? Dále si také myslím to, že internetové diskuze často zneužívají sami poskytovatelé kryolipolýzy jako nenápadnou reklamu a to zcela zdarma. Je tedy otázkou, jestli na tyto informace brát nějaký zřetel.

Je kryolipolíza bezbolestná?

Kryolipolýza je poměrně šetrný a dá se říct i příjemný zákrok, při kterém většina klientů nepociťuje žádné nepříjemné pocity. Jedná se v zásadě o ideální odpočinek v teple a naprostém uvolnění, necítíte žádný chlad ani nic jiného. Po začátku aplikace možná budete cítit mírné mravenčení a pálení, ale tento pocit během chvíle zcela odezní. I odstranění aplikátoru je v případě šetrné manipulace bezbolestné. Tato však lokalita může zůstat zarudlá a občas se vytvoří i mírný hematom nebo otlak, vše však do pár dnů nebude vůbec znát a rozhodně nemusí být aplikovány žádné léky, které by tyto nepříjemnosti odstranili okamžitě.

Jak je to s přístroji na kryolipolýzu?

Existuje opravdu spoustu druhů přístrojů, které jsou určeny pro odstranění podkožního tuku. Jak již tomu bývá, některé jsou spolehlivé a některé ne. Náš salon nedůvěřuje například takzvaným chladícím sondám a destičkám. Ty jsou známé poměrně dlouho a na začátku svého vývoje se používali především v kosmetice. Sloužily pro zapravování séra do spodních vrstev kůže, kde léčivá látka samozřejmě může působit lépe a také delší dobu. Zmražené částečky séra totiž díky fyzikálnímu principu, elektroforéze, prostupovaly hlouběji než při běžné aplikaci séra. Tato metoda má zcela jistě blahodárný vliv na kůži a právě proto dnes existují i sondy a destičky určené pro všechny části těla a dají se použít například při revitalizaci pokožky a odstranění celulitidy, ale s tukovou tkání tato metoda nemá tak zázračné účinky. Důvěru těmto metodám nedodávají ani studia, která běžné sondy a destičky určené pro kosmetické účely začaly bez zbytečných průtahů vydávat za stroje na odstranění tuku! Opravdu osvědčených výsledků se dostalo až s použitím vakuového adaptéru a prvním takovým strojem byl již zmiňovaný Zeltiq. Tento typ strojů pak čekaly různé inovace a nové technologie, které se dnes již normálně používají. Nejdříve stroje začaly tukovou tkáň mrazit na -5°C a dnes jsou již poměrně běžné stroje disponující až -10° C. Mezi takové patří i námi používaná Cryolipolys 60, který patří mezi nejmladší generaci přístrojů na odstranění podkožního tuku. S tímto strojem jsou dosahovány opravdu uspokojivé a viditelné výsledky.

Kolik sezení budu potřebovat, aby byl výsledek patrný?

Obecně lze říct, že čím tenčí je vrstva podkožního tuku, tím méně je třeba aplikací pro jeho odstranění. Dalším faktem je i to, že by se v žádném případě neměla procedura opakovat více než tři krát na jedné partii těla. Víckrát by to už určitě nebylo bezpečné a ve většině případů se i třetí aplikace provádí až s odstupem několika měsíců a třeba i jednoho roku. Je to hlavně tím, že výrobce podle svých testů uvádí, že při jedné aplikaci dojde k odumření až 25% tuku. Při jedné návštěvě salonu není vhodné podstoupit více než 4 aplikace (samozřejmě na různých tělesných partiích – např. horní břišní část, spodní břišní část a horní část obou stehen)

Jak mizí tuk z těla po kryolipolýze?

Již bylo několikrát řečeno, že kryolipolýza je proces postupného odbourávání tuku. To znamená, že tělo si s odumřelými buňkami bez potíží pomůže a vyplaví je bez nějakých následků. V lidském těle každým okamžikem odumírají různé buňky a pro tělo je normální se jich zbavovat. Je to tedy naprosto přirozený proces, který zbytečně nezatěžuje organismus a tak se nemusíte bát žádných zdravotních rizik kryolipolýzy.

Jak se hojí kryolipolýzou ošetřená partie těla?

Hlavním důvodem kryolipolýzy oproti klasickému chirurgickému zákroku je fakt, že tento proces je mnohem šetrnější a vůbec při něm nedochází k narušení kůže. Hojení tak probíhá naprosto přirozeně a není žádný důvod do těchto metabolických procesů nějak zasahovat – tělo se se všemi následky zkrátka vyrovná samo a všechny problémy, mezi které může patřit například svědění nebo vznik hematomu, do pár dnů naprosto odezní. Doporučit se dá například Wobenzyn, který je běžně k dostání v lékárně a dají se s ním potírat citlivá místa. Není to však nutné.

Jak je to s lokalitami?

Lokality těla patří mezi nejméně probírané problémy. Není výjimkou, že se setkáte s opravdu malými částkami za jednu aplikaci – nasátí ( často bez jakékoliv ochrany), ale mnoho lidí si neuvědomuje, že v naprosté drtině případů jsou všechny partie( až na spodní část malého břicha ) párové, takže aplikace jsou třeba minimálně dvě. Během jedné návštěvy tak většinou terapeut ošetřuje aspoň dvě tělesné partie a jen zřídka pouze jednu. Fíglem také je, že se dozvíte o ošetření celé partie, například celého bříška (horní i dolní části) v jednom sezení. V tomto případě je však třeba sledovat dobu ošetření, aby nebyla například rozdělena na 2 x 25 minut. Dvacet pět minut na jednu partii je totiž opravdu málo a výsledek nebude prakticky žádný. Těchto problémů je však víc. Pro představu, například oblast stehen u opravdu kvalitních studií znamená až 4 aplikace s tím, že při každé je zaručena ideální doba procesu. Když si tedy za pár set korun necháte ošetřit vnitřní stehna a poukázka bude na 90 minut, opět se setkáte s problémem, že na jednu aplikaci bude jen málo času, nebo nebude ošetřena celá plocha vnitřních stehen. Proto se vyplatí hledat opravdu kvalitní studia se spolehlivými pracovníky. Výsledek bude určitě stát za to.

Hrozí po kryolipolýze jojo efekt?

Jojo efekt se především týká lidí, kteří rychle změní své stravovací návyky, nebo zkouší hladovku. Proces, který při kryolipolýze podstoupíte zcela zničí tukové buňky, které již u dospělého jedince znovu nevznikají. Je však jisté, že nikdy v určité tělesné oblasti nezničíte všechny tukové buňky a tak může dojít k objemovému vzestupu těch, které proceduru „ přežijí “. To samé se však děje například i po chirurgické liposukci, kdy sice dojde k malému zvýšení hmotnosti, ale netvoří se již tukové polštáře.

Je nutný lékařský dohled při kryolipolýze?

Na toto téma již bylo prakticky zodpovězeno v otázce „ Může být klient po kryolipolýze nespokojen “. Nicméně kratičké shrnutí. Lékařský dohled je tomto procesu důležitý, neboť lékař by měl stanovit případné postupy, jak v tukové tkáni rozpoznat útvary, které by mohly kryolipolýzu ohrozit. Jedná se například o lipomy nebo kýlu.

Jak si vybrat kliniku, kde kryolipolýzu podstoupit?

V tomto případě je nejlepší všímat si především zkušeností, které klinika s kryolipolýzou má. Dále je velice důležité to, jestli je zde přítomný lékař pro případné potřeby a také je důležité zjistit si s jakými teplotami místní terapeuti pracují a v neposlední řadě zjistit, jestli používají veškeré doporučené ochranné pomůcky, mezi které patří minimálně ochranné membrány. Zárukou kvality je Centrum neinvazivních korekcí postavy, o kterém naleznete informace zde.